Om oss

Vilka som bygger webbplatsen:

Fredrik Blomqvist  och Marie Nilsson, lärare i ämnet slöjd samt elever i 8A, 8B, 9A och 9B på Framtidskompassen i V.Ingelstad.

Webbplatsens syfte och mottagare:

Syftet med vår webbplats är att synliggöra ämnet slöjd genom att bland annat skapa en bank av digitala instruktioner framtagna av våra elever på Framtidskompassen. Dessa vill vi dela med övriga elever i landet. Med tiden vill vi att även andra skolor fyller på med instruktioner så vi hjälps åt med att skapa en stor inspirationskälla som vi alla har nytta av.

Vi vill vidare visa upp vad som skapas i slöjden och genom bloggen få “riktiga” mottagare ute i verkliga världen. Eleverna i år 7-9 kommer att skriva och dokumentera sin arbetsprocess i slöjden och publicera detta på bloggen. Dessutom kommer vi använda bloggen som en digital utställningsplats för eleverna i år 3-6 där bilder på deras slöjdföremål publiceras.

Vi vill även att vår webb är vår digitala samlingspunkt på Framtidskompassen där vi samlar inspiration, instruktioner och andra slöjdrelaterade länkar så att eleverna lätt kan hitta det de söker i den dagliga undervisningen eller där hemma.

Mottagare för bloggen är  således eleverna på skolan, deras anhöriga samt andra elever och pedagoger i Sverige.

Den pedagogiska kopplingen:

Våra digitala instruktioner i form av filmer och bildspel publiceras på bloggen. I dessa kan eleven få förförståelse eller repetition på hur olika moment ska genomföras. Man kan som elev alltid söka upp denna information och på så sätt hoppas vi att elevens självkänsla och självförtroende i ämnet stärks. Elevens förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt ökas på så sätt.

 

Upphovsrätt:

Vi använder främst bilder som vi själv har tagit på vår skola i slöjden. Använder vi bilder från nätet söker vi upp dessa via sökmotorer där det finns bilder som får publiceras och användas fritt.

Motivering till varför bidraget borde få pris:

Vi har sedan förra året, då vi började bygga bloggen, gått från att vara en ”lärarstyrd” blogg till att vara en ”elevstyrd” blogg. Eleverna lägger ut sina instruktioner och tankar över arbetsområde de gjort och delar dem med övriga slöjd-sverige. Vi behandlar viktiga ämnen  som t.ex hållbar utveckling och vi har för avsikt att skapa en nationell inspirationsbank av instruktioner över arbetsområde där elevers självkänsla och självständighet i ämnet slöjd främjas.

Vad har du lärt dig:

Vi har lärt oss vikten av att kunna behärska det digitala forumet och hur mycket viktigare det känns om vi gör saker på riktigt som andra kan få del av. Vi har även lärt oss mycket om upphovsrätten och om verktyget WordPress.